Thi Thiên 108
KTHD

Thi Thiên 108

108
Thi Thiên 108
Ca Ngợi Chúa và Xin Giúp Chiến Thắng
(Thơ của Đa-vít)
1Lạy Đức Chúa Trời, lòng con vững chắc;#108:1 Ctd lòng con sẵn sàng
con sẽ hát mừng, trổi nhạc với trọn tâm hồn.
2Hãy bừng tỉnh, hỡi đàn lia và đàn hạc!
Ta vùng dậy đánh thức hừng đông.
3Con sẽ cảm tạ Chúa trong các dân tộc.
Ca ngợi Ngài giữa các quốc gia.
4Vì đức nhân ái Chúa lớn hơn bầu trời.
Sự thành tín Ngài vượt quá mây xanh.
5Hãy tán dương Ngài lên tận các tầng trời cao.
Và vinh quang Ngài khắp địa cầu.
6Xin giải cứu người Chúa thương yêu.
Đưa tay#108:6 Nt tay phải cứu vớt, nhận lời cầu xin.#108:6 Ctd trả lời cho con
7Đức Chúa Trời đã phán trong nơi thánh:
“Ta hân hoan chia đất Si-chem.
Đo đạc thung lũng Su-cốt.
8Ga-la-át là của Ta,
và Ma-na-se cũng vậy.
Ép-ra-im, mũ Ta, sẽ cho ra những dũng sĩ Ta,
và Giu-đa, vương trượng Ta, sẽ tạo nên các vua Ta.
9Nhưng Mô-áp, bồn rửa Ta, sẽ trở nên đầy tớ Ta,
Ta sẽ chùi chân Ta trên Ê-đôm,
Phi-li-tin là nơi Ta hát khúc khải hoàn.”
10Ai sẽ đưa con đến thành chiến đấu?
Ai dẫn con vào rừng núi Ê-đôm?
11Lạy Đức Chúa Trời, chẳng phải Ngài đã từ bỏ chúng con sao?
Lẽ nào Ngài không ra trận với chúng con nữa?
12Ôi, xin giúp chúng con chống lại kẻ thù của chúng con,
vì loài người vô năng, chẳng giúp được gì.
13Nhờ sức Đức Chúa Trời, chúng con đấu tranh anh dũng,
vì chính Ngài chà nát quân thù chúng con.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại