Thi Thiên 108:6

Thi Thiên 108:6 KTHD

Xin giải cứu người Chúa thương yêu. Đưa tay cứu vớt, nhận lời cầu xin.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 108:6