Thi Thiên 107:43

Thi Thiên 107:43 KTHD

Nguyện người khôn ngoan ghi nhận việc này, để hiểu rõ lòng Chúa Hằng Hữu chí nhân chí ái.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share