Thi Thiên 107:42

Thi Thiên 107:42 KTHD

Những người công chính sẽ thấy điều này và vui mừng, còn bọn ác nhân đành im hơi nín tiếng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share