Thi Thiên 107:35

Thi Thiên 107:35 KTHD

Nhưng, Chúa cũng biến hoang mạc thành hồ ao, đất khô tuôn dòng suối ngọt ngào.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share