Thi Thiên 107:33

Thi Thiên 107:33 KTHD

Chúa biến sông xanh thành hoang mạc, suối tươi mát ra đất khô khan.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share