Thi Thiên 107:26

Thi Thiên 107:26 KTHD

Nâng tàu lên cao tận trời xanh, rồi chìm xuống đáy vực tan tành; làm ai nấy hồn tan ra nước.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share