Thi Thiên 107:23

Thi Thiên 107:23 KTHD

Những ai làm ăn trên biển, những doanh thương xuôi ngược đại dương.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share