Thi Thiên 107:18

Thi Thiên 107:18 KTHD

Họ không thiết ăn uống, đến gần cửa tử vong.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share