Thi Thiên 107:17

Thi Thiên 107:17 KTHD

Người dại dột theo đường tội lỗi, gặp hoạn nạn, khốn khổ vì ác gian.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share