Thi Thiên 107:10

Thi Thiên 107:10 KTHD

Có người đang ngồi trong bóng tối tử vong, bị xiềng xích gông cùm tuyệt vọng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share