Thi Thiên 105:43

Thi Thiên 105:43 KTHD

Đưa dân Ngài vui mừng rời Ai Cập, tuyển dân Ngài ra đi với tiếng hát vui mừng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share