Thi Thiên 105:41

Thi Thiên 105:41 KTHD

Chúa mở đá cho nước tuôn trào, như dòng sông trong hoang mạc mênh mông.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share