Thi Thiên 105:38

Thi Thiên 105:38 KTHD

Ai Cập vui mừng khi họ rời đi, vì quá nhiều tai ương thống khổ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share