Thi Thiên 105:36

Thi Thiên 105:36 KTHD

Rồi Chúa giết mọi con trưởng của nhà Ai Cập, là con sinh ra khi họ đầy sinh lực.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share