Thi Thiên 105:35

Thi Thiên 105:35 KTHD

Chúng cắn xả mọi cây xanh trong xứ, ngấu nghiến ăn, chẳng để lại chút gì.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share