Thi Thiên 105:33

Thi Thiên 105:33 KTHD

Làm vườn nho, cây vả đều ngã rạp, cây cối gãy đổ, nằm ngổn ngang.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share