Thi Thiên 105:32

Thi Thiên 105:32 KTHD

Thay vì mưa, Chúa cho mưa đá, trút ào ào, sấm chớp dậy vang
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share