Thi Thiên 105:31

Thi Thiên 105:31 KTHD

Chúa Hằng Hữu phán, ruồi mòng tràn đến Ai Cập, muỗi vo ve khắp cả mọi miền.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share