Thi Thiên 105:3

Thi Thiên 105:3 KTHD

Hãy tự hào trong Danh Thánh Chúa; người thờ phượng Chúa Hằng Hữu hãy hân hoan.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share