Thi Thiên 105:25

Thi Thiên 105:25 KTHD

Chúa khiến người Ai Cập ghét người Ít-ra-ên, và âm mưu hãm hại các đầy tớ Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share