Thi Thiên 105:13

Thi Thiên 105:13 KTHD

Nước này, xứ khác, họ lang thang, quốc gia nọ, lãnh thổ kia, ở tạm bợ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share