Thi Thiên 101
KTHD

Thi Thiên 101

101
Thi Thiên 101
Quyết Tâm Theo Đường Trọn Vẹn
(Thơ của Đa-vít)
1Con sẽ ca ngợi sự nhân từ và đức công chính Ngài, lạy Chúa Hằng Hữu.
Con xin dâng tiếng tụng ca Ngài.
2Con sẽ sống cẩn thận theo con đường thiện hảo.
Khi nào Chúa sẽ đến giúp con?
Con sẽ cư xử trong gia đình con
bằng tâm hồn trọn vẹn.
3Mắt con sẽ không
nhìn vào những cảnh hèn hạ, xấu xa.
Lòng con ghê tởm sự gian tà;
con sẽ không dính dấp vào điều ác.
4Con sẽ loại trừ lòng hư hoại
và xa lánh loài gian ác.
5Người nào nói xấu người thân cận, con sẽ làm cho họ câm lại.
Con không chấp nhận mắt kiêu căng và lòng tự đại.
6Nhưng con để mắt tìm người thành tín trong xứ,
cho họ sống chung với con.
Chỉ những ai sống đời trong sạch
sẽ phục vụ con.
7Con không dung nạp người phản trắc trong nhà,
cũng không thứ tha miệng môi dối gạt.
8Mỗi buổi sáng, con diệt trừ người ác,#101:8 Người ác trong xứ
thành của Chúa Hằng Hữu không còn bọn gian tà.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại