Châm Ngôn 9
KTHD

Châm Ngôn 9

9
1Khôn ngoan xây cất nhà mình;
chạm bảy cột trụ.
2Giết chiên bò, pha rượu nho,
chuẩn bị dọn tiệc lớn.
3Khôn ngoan sai tớ gái mời mọi người đến dự.
Từ các nơi cao của thành, sự khôn ngoan kêu gọi.
4“Hãy đến cùng ta,” khôn ngoan mời người đơn sơ.
Và nhắn với người ngu muội rằng:
5“Cứ đến ăn bánh,
và uống rượu ta pha.
6Bỏ đường lối dại khờ, thì con sẽ được sống;
và bước đi trên đường thông sáng.”
7Ai quở người chế nhạo sẽ bị nhục nhã.
Ai trách người độc ác sẽ mang nhuốc nhơ.
8Đừng quở người chế nhạo;
vì họ sẽ ghét con.
Nhưng khiển trách người khôn ngoan,
thì con sẽ được yêu kính.
9Hướng dẫn người khôn,
họ sẽ thêm khôn.
Dạy bảo người ngay,
họ sẽ thêm hiểu biết.
10Kính sợ Chúa Hằng Hữu là khởi đầu sự khôn ngoan.
Hiểu biết Đấng Thánh, ấy cội nguồn tri thức.
11Nhờ sự khôn ngoan, ngày con thêm nhiều
và tuổi đời con gia tăng.
12Nếu khôn ngoan, chính con được nhờ.
Còn chế nhạo, riêng con gánh chịu.
Tiếng Gọi của Sự Điên Dại
13Đàn bà điên dại ăn nói sỗ sàng.
Thiếu suy nghĩ và không hiểu biết.
14Nó ngồi trước cửa nhà,
tại nơi góc đường đô thị.
15Kêu gọi khách bộ hành,
đang bận rộn qua lại.
16“Hãy đến với tôi,” nó mời người đơn sơ.
Và bảo người thiếu suy xét:
17“Nước uống trộm thật ngọt ngào,
bánh ăn vụng thật ngon thay!”
18Người ấy chẳng biết nhà nó là mồ chôn người chết.
Và khách nó mời đều ở nơi vực thẳm âm ty.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.

Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại