Châm Ngôn 7:6

Châm Ngôn 7:6 KTHD

Vì một hôm ở trong nhà, ta nhìn qua song cửa
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share