Châm Ngôn 7:16

Châm Ngôn 7:16 KTHD

Em đã trải mền Ai Cập màu sặc sỡ lên giường.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share