Châm Ngôn 7:14

Châm Ngôn 7:14 KTHD

“Em vừa dâng lễ cầu an và đã trả xong các lời thề nguyện.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share