Châm Ngôn 7:13

Châm Ngôn 7:13 KTHD

Người đàn bà ôm hắn mà hôn, mặt người trơ trẽn dụ dỗ
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share