Châm Ngôn 25:7

Châm Ngôn 25:7 KTHD

Thà ngồi thấp, rồi được nhấc lên cao, còn hơn bị hạ trước bao nhiêu người.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share