Châm Ngôn 25:23

Châm Ngôn 25:23 KTHD

Gió bấc đem mưa, nói hành sinh giận.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 25:23