Châm Ngôn 25:10

Châm Ngôn 25:10 KTHD

Kẻo đối phương nghe được, lên án con nói xấu, và con không thể rút lại được lời mình.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 25:10