Châm Ngôn 24:9

Châm Ngôn 24:9 KTHD

Âm mưu của người dại là tội lỗi; người nhạo báng bị người ta ghê tởm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 24:9