Châm Ngôn 24:28

Châm Ngôn 24:28 KTHD

Đừng vô cớ làm chứng hại láng giềng; môi miệng con đừng thốt ra lời dối trá.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 24:28