Châm Ngôn 24:26

Châm Ngôn 24:26 KTHD

Lời nói thẳng xuất phát từ tình thương.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 24:26