Châm Ngôn 24:25

Châm Ngôn 24:25 KTHD

Ai trách phạt người ác, sẽ được mọi người ưa thích; và tràn đầy phước hạnh.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 24:25