Châm Ngôn 24:18

Châm Ngôn 24:18 KTHD

Kẻo e Chúa Hằng Hữu không bằng lòng và ngưng ra tay trừng phạt nó chăng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share