Châm Ngôn 24:15

Châm Ngôn 24:15 KTHD

Đừng rình rập nhà người công chính, cũng đừng cướp phá nơi ở của người
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 24:15