Châm Ngôn 24:10

Châm Ngôn 24:10 KTHD

Chỉ người yếu hèn mới sờn lòng trong ngày hoạn nạn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 24:10