Châm Ngôn 24:1

Châm Ngôn 24:1 KTHD

Chớ ganh tị người ác, cũng đừng mong kết bạn với họ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 24:1