Châm Ngôn 14:8

Châm Ngôn 14:8 KTHD

Cái khôn của người thận trọng là tính toan đường lối, cái dại của người ngây ngô là tự dối lòng mình.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share