Châm Ngôn 14:4

Châm Ngôn 14:4 KTHD

Chuồng không bò, máng cỏ vắng tanh, có bò cày ruộng mới sinh hoa lợi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share