Châm Ngôn 14:27

Châm Ngôn 14:27 KTHD

Kính sợ Chúa Hằng Hữu là nguồn sự sống; giải cứu con người thoát bẫy tử vong.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share