Châm Ngôn 14:24

Châm Ngôn 14:24 KTHD

Người khôn được ca tụng vì khôn ngoan; người dại bị khinh bỉ bởi điên cuồng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share