Châm Ngôn 14:21

Châm Ngôn 14:21 KTHD

Ai khinh bỉ người láng giềng là mắc tội; ai thương xót người khốn khổ được nhiều phước.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share