Châm Ngôn 14:20

Châm Ngôn 14:20 KTHD

Vì nghèo mà hàng xóm cũng lánh xa, nhờ giàu nên nhiều bạn bè tìm đến.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share