Châm Ngôn 14:19

Châm Ngôn 14:19 KTHD

Người ác phải quỵ lụy trước người lành; người dữ phải chầu chực trước nhà người công chính.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 14:19