Châm Ngôn 14:18

Châm Ngôn 14:18 KTHD

Người ngây ngô khoác áo dại khờ, người thận trọng đội vòng hoa tri thức.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 14:18