Châm Ngôn 14:16

Châm Ngôn 14:16 KTHD

Người khôn kính Chúa, lánh tội; người dại mù quáng làm liều.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share