Châm Ngôn 14:15

Châm Ngôn 14:15 KTHD

Người ngây ngô tin hết mọi điều! Người thận trọng dè dặt từng đường đi nước bước.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share