Châm Ngôn 14:13

Châm Ngôn 14:13 KTHD

Miệng cười lòng vẫn tái tê, nụ cười tắt ngấm, lòng sầu mênh mang.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share